Zoznam uznesení zo dňa 27. februára 2013

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky
k Správe o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2012
k návrhu nominácie člena slovenskej delegácie v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore na zvyšnú časť funkčného obdobia do septembra 2015
k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR R. Ficom na samit predsedov vlád krajín V4, kancelárky Nemeckej spolkovej republiky a prezidenta Francúzskej republiky (6. 3. 2013, Varšava)
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2013
k návrhu na vyčlenenie príspevku ozbrojených síl Slovenskej republiky do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine od 1. apríla 2013 do 31. decembra 2013
k návrhu na vyslanie, predĺženie času vyslania a ukončenie času vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii ISAF
k návrhu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie a návrhu na vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie
k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 - 2022