Zoznam uznesení zo dňa 30. januára 2008

k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR