Zoznam uznesení zo dňa 14. marca 2002

k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii 49 % - ného podielu Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. so sídlom v Bratislave