Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Akčný plán ku Koncepcii rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou na roky 2017 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory
29.09.2017
MH SR
UV-43631/2017

Riadny materál Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike - nové znenie Materiál obsahuje súbory
08.12.2017
MZ SR
UV-52154/2017

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2018 Materiál obsahuje súbory
20.03.2018
MZVaEZ SR
UV-11575/2018

Riadny materál Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2018 Materiál obsahuje súbory
12.04.2018
MZVaEZ SR
UV-14204/2018

Informatívny materál Informácia o opatreniach na zefektívnenie systému riadenia Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy Materiál obsahuje súbory
27.03.2018
MŠVVaŠ SR
UV-12507/2018

Informatívny materál Informácia o opatreniach na zosúladenie vzdelávania na stredných školách s potrebami trhu práce Materiál obsahuje súbory
27.03.2018
MŠVVaŠ SR
UV-12505/2018

Informatívny materál Informácia o organizačnom zabezpečení 13. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Bratislave Materiál obsahuje súbory
19.04.2018
MH SR
UV-15073/2018

Informatívny materál Informácia o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám Materiál obsahuje súbory
16.04.2018
MŽP SR
UV-14632/2018

Informatívny materál Informácia zo 110. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 28. marca 2018 Materiál obsahuje súbory
11.04.2018
ÚV SR
UV-14067/2018

Informatívny materál Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
04.04.2018
MPSVR SR
UV-13410/2018