Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2014
MŠVVaŠ SR
UV-26396/2014

Informatívny materál Informácia o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
30.07.2015
MZ SR
UV-27103/2015

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch mimoriadneho zasadnutia Európskej rady dňa 23. septembra 2015 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
06.10.2015
MZVaEZ SR
UV-34081/2015

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu vlády Ukrajiny Arsenija Jaceňuka v Slovenskej republike 10. 9. 2015 Materiál obsahuje súbory
07.10.2015
MZVaEZ SR
UV-34156/2015

Informatívny materál Informácia o realizácii programu predsedníctva SR vo V4 a vyhodnotenie hlavných aktivít vyšehradskej spolupráce v období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 Materiál obsahuje súbory
06.10.2015
MZVaEZ SR
UV-34080/2015

Informatívny materál Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam Materiál obsahuje súbory
13.07.2015
SP
UV-25297/2015

Riadny materál Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 - 2020 Materiál obsahuje súbory
07.10.2015
MŠVVaŠ SR
UV-34184/2015

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
26.06.2013
MPaRV SR
UV-16555/2013

Riadny materál Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 – 2020 Materiál obsahuje súbory
06.10.2015
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
UV-34084/2015

Riadny materál Návrh ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
15.07.2015
MŠVVaŠ SR
UV-25584/2015