Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Biela kniha o obrane Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
29.07.2016
MO SR
UV-23658/2016

Riadny materál Informácia o možnostiach opatrení za účelom riešenia krízovej situácie v plynárenstve vrátane riešenia stavu núdze pri dlhotrvajúcom prerušení dodávok zemného plynu na územie Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok zemného plynu pre všetkých koncových odberateľov zemného plynu na území Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
30.11.2015
MH SR
UV-40614/2015

Informatívny materál Informácia o výsledku rokovaní so Svetovou bankou k podmienkam spolupráce v oblasti nízko-uhlíkového rozvoja SR Materiál obsahuje súbory
23.09.2016
MŽP SR
UV-27425/2016

Riadny materál Koncepcia rozvoja Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
13.01.2016
SŠHR SR
UV-909/2016

Riadny materál Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008 Materiál obsahuje súbory
18.08.2016
MV SR
UV-24675/2016

Riadny materál Návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
08.09.2016
MŠVVaŠ SR
UV-26324/2016

Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
29.10.2014
MDVaRR SR
UV-39622/2014

Riadny materál Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2016 Materiál obsahuje súbory
23.09.2016
MZVaEZ SR
UV-27396/2016

Riadny materál Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2017
23.09.2016
EXIMBANKA SR
UV-27419/2016

Riadny materál Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2017 až 2019 Materiál obsahuje súbory
15.08.2016
MPaRV SR
UV-24582/2016