Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2014
MŠVVaŠ SR
UV-26396/2014

Utajovaný materiál Aktualizácia hodnotenia bezpečnostnej situácie a informácia o stave realizácie opatrení vyplývajúcich z materiálu Hodnotenie Bezpečnostnej situácie - informácia
15.08.2014
MO SR
UV-V-197/2014

Utajovaný materiál Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov, počtov hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a rozmiestnenia zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2014
02.04.2014
MO SR
UV/PV-V-127/2014

Riadny materál Doplnok č. 3 Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest - návrh Materiál obsahuje súbory
12.09.2014
MDVaRR SR
UV-33759/2014

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch mimoriadneho rokovania Európskej rady 30. augusta 2014 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
18.09.2014
MZVaEZ SR
UV-34316/2014

Informatívny materál Informácia o stave a priebehu plnenia opatrení realizácie procesu ekonomickej konsolidácie a ďalšieho rozvoja ZSSK CARGO uvedených v časti C materiálu „Návrh opatrení na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy SR“ podľa stavu k 31. decembru 2013 Materiál obsahuje súbory
03.06.2014
MDVaRR SR
UV-23517/2014

Informatívny materál Informácia o vykonaní cvičenia kybernetickej obrany NATO Cyber Coalition 13 Materiál obsahuje súbory
18.09.2014
NBÚ
UV-34348/2014

Informatívny materál Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam Materiál obsahuje súbory
18.09.2014
SP
UV-34217/2014

Utajovaný materiál Informácia zo zasadnutia ministrov obrany členských krajín NATO v dňoch 3. - 4. júna 2014 o záveroch hodnotenia obranných plánov členských krajín NATO v rámci cyklu Defence Review 2013/14
10.09.2014
MO SR
UV-V-229/2014

Utajovaný materiál Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2013 - informácia
26.06.2014
MO SR
UV-V-172/2014