Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Informácia o možnostiach opatrení za účelom riešenia krízovej situácie v plynárenstve vrátane riešenia stavu núdze pri dlhotrvajúcom prerušení dodávok zemného plynu na územie Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok zemného plynu pre všetkých koncových odberateľov zemného plynu na území Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
30.11.2015
MH SR
UV-40614/2015

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike - národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri Materiál obsahuje súbory
21.06.2017
MPaRV SR
UV-27831/2017

Riadny materál Koncepcia rozvoja Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
13.01.2016
SŠHR SR
UV-909/2016

Riadny materál Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o spolupráci v spoločných povodiach a na hraničných vodách Materiál obsahuje súbory
11.05.2017
MŽP SR
UV-19379/2017

Utajovaný materiál Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
27.06.2017
MZVaEZ SR
D-266/2017

Riadny materál Návrh na určenie funkčného platu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Materiál obsahuje súbory
09.06.2017
MPaRV SR
UV-25441/2017

Riadny materál Návrh na zmenu začlenenia súkromnej vysokej školy Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. Materiál obsahuje súbory
17.02.2017
MŠVVaŠ SR
UV-9530/2017

Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
29.10.2014
BR SR
UV-39622/2014

Utajovaný materiál Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
27.06.2017
MZVaEZ SR
D-267/2017

Riadny materál Návrh na zrušenie úlohy C.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 606 z 31. októbra 2012 Materiál obsahuje súbory
26.06.2017
MZ SR
UV-29319/2017