Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Akčný plán rozvoja okresu Sobrance Materiál obsahuje súbory
13.07.2016
MDVaRR SR
UV-22458/2016

Riadny materál Akčný plán rozvoja okresu Trebišov - návrh Materiál obsahuje súbory
13.07.2016
MDVaRR SR
UV-22460/2016

Riadny materál Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2016 Materiál obsahuje súbory
08.07.2016
MZVaEZ SR
UV-22151/2016

Riadny materál Informácia o možnostiach opatrení za účelom riešenia krízovej situácie v plynárenstve vrátane riešenia stavu núdze pri dlhotrvajúcom prerušení dodávok zemného plynu na územie Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok zemného plynu pre všetkých koncových odberateľov zemného plynu na území Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
30.11.2015
MH SR
UV-40614/2015

Informatívny materál Informácia o organizačnom zabezpečení 11. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Bratislave Materiál obsahuje súbory
26.07.2016
MH SR
UV-23345/2016

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy kolégia Európskej komisie v Slovenskej republike v dňoch 30.06.-01.07.2016 Materiál obsahuje súbory
28.07.2016
MZVaEZ SR
UV-23587/2016

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti 24. júna 2016 v Luxemburgu a Európskej rady 28.-29. júna 2016 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
21.07.2016
MZVaEZ SR
UV-23128/2016

Informatívny materál Informácia o vykonaní cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2016 Materiál obsahuje súbory
19.07.2016
MO SR
UV-22946/2016

Informatívny materál Informácia o vývoji individuálnych sťažností proti SR, ktoré prijali medzinárodné mechanizmy systému OSN v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd Materiál obsahuje súbory
25.07.2016
MZVaEZ SR
UV-23306/2016

Informatívny materál Informácia z 92. mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30. júna 2016 Materiál obsahuje súbory
14.07.2016
ÚV SR
UV-22532/2016