Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Akčný plán ku Koncepcii rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou na roky 2017 - 2020 - návrh Materiál obsahuje súbory
29.09.2017
MH SR
UV-43631/2017

Riadny materál Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
14.09.2017
MZ SR
UV-41737/2017

Riadny materál Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu Materiál obsahuje súbory
20.10.2017
MŽP SR
UV-46210/2017

Riadny materál Informácia na výjazdové rokovanie vlády SR v Gabčíkove pri príležitosti 25. výročia prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros Materiál obsahuje súbory
23.10.2017
MŽP SR
UV-46359/2017

Informatívny materál Informácia o 28. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Materiál obsahuje súbory
17.10.2017
MS SR
UV-45636/2017

Riadny materál Informácia o možnostiach opatrení za účelom riešenia krízovej situácie v plynárenstve vrátane riešenia stavu núdze pri dlhotrvajúcom prerušení dodávok zemného plynu na územie Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok zemného plynu pre všetkých koncových odberateľov zemného plynu na území Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
30.11.2015
MH SR
UV-40614/2015

Informatívny materál Informácia zo 102. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 27. septembra 2017 Materiál obsahuje súbory
19.10.2017
ÚV SR
UV-46084/2017

Informatívny materál Informácia zo 103. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 4. októbra 2017 Materiál obsahuje súbory
19.10.2017
ÚV SR
UV-46085/2017

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike - národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri Materiál obsahuje súbory
21.06.2017
MPaRV SR
UV-27831/2017

Riadny materál Koncepcia rozvoja Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
13.01.2016
SŠHR SR
UV-909/2016