Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Aktuálny vývoj a odporúčania vo vybraných oblastiach ľudských práv Materiál obsahuje súbory
30.09.2016
MS SR
UV-28070/2016

Riadny materál Informácia o možnostiach opatrení za účelom riešenia krízovej situácie v plynárenstve vrátane riešenia stavu núdze pri dlhotrvajúcom prerušení dodávok zemného plynu na územie Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok zemného plynu pre všetkých koncových odberateľov zemného plynu na území Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
30.11.2015
MH SR
UV-40614/2015

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch 60. zasadnutia generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni Materiál obsahuje súbory
18.10.2016
ÚJD SR
UV-29746/2016

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch spoločného zasadnutia vlád Slovenskej republiky a Českej republiky v Bratislave, 26. septembra 2016 - návrh Materiál obsahuje súbory
20.10.2016
MZVaEZ SR
UV-30168/2016

Informatívny materál Informácia o vyhodnotení účinnosti opatrení Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 – 2020 (Národný plán SR pre BECEP 2011 – 2020) za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
19.10.2016
MDVaRR SR
UV-29861/2016

Riadny materál Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko - návrh Materiál obsahuje súbory
21.10.2016
MH SR
UV-30478/2016

Riadny materál Koncepcia rozvoja Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
13.01.2016
SŠHR SR
UV-909/2016

Riadny materál Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008 Materiál obsahuje súbory
15.08.2016
MV SR
UV-24675/2016

Riadny materál Návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
08.09.2016
MŠVVaŠ SR
UV-26324/2016

Riadny materál Návrh na zrušenie a zmenu termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR Materiál obsahuje súbory
29.10.2014
MDVaRR SR
UV-39622/2014