Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2014
MŠVVaŠ SR
UV-26396/2014

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2015 Materiál obsahuje súbory
29.06.2015
MZVaEZ SR
UV-23737/2015

Informatívny materál Informácia o rozšírení špecifikácie činností podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie pre rok 2015 Materiál obsahuje súbory
07.07.2015
MŽP SR
UV-24754/2015

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
26.06.2013
MPaRV SR
UV-16555/2013

Riadny materál Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky v riadiacich orgánoch Európskeho mechanizmu pre stabilitu Materiál obsahuje súbory
18.06.2015
MF SR
UV-22758/2015

Riadny materál Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestu Bratislava na spolufinancovanie rozvojových projektov a podporu plnenia funkcií hlavného mesta Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
07.07.2015
MF SR
UV-24746/2015

Riadny materál Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestu Prievidza a spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o na splatenie existujúcich úverov za účelom zániku záložného práva vo vzťahu k bankovej inštitúcii Materiál obsahuje súbory
07.07.2015
MF SR
UV-24745/2015

Riadny materál Návrh na vymenovanie člena Správnej rady Ústavu pamäti národa vládou Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
10.06.2015
ÚV SR
UV-21855/2015

Riadny materál Návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.03.2015
MŠVVaŠ SR
UV-/2015

Riadny materál Návrh na zmenu Štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Materiál obsahuje súbory
30.12.2014
MŠVVaŠ SR
UV-46023/2014