Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 19.-20. marca 2015 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
06.03.2015
MZVaEZ SR
UV-10917/2015

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch neformálneho stretnutia hláv štátov a predsedov vlád členských štátov EÚ, 12.februára 2015 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
06.03.2015
MZVaEZ SR
UV-10916/2015

Riadny materál Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca novembra 2014 Materiál obsahuje súbory
05.03.2015
MŽP SR
UV-10806/2015

Informatívny materál Informácia o rozbore stavu vývoja pohľadávok z kúpnych zmlúv po lehote splatnosti a penále, vrátanie ich vymáhania za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
05.03.2015
SŠHR SR
UV-10805/2015

Informatívny materál Správa o účasti delegácie SR na 23. zhromaždení zmluvných strán Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (IMSO) (Londýn, 25. – 28. novembra 2014) Materiál obsahuje súbory
03.03.2015
MDVaRR SR
UV-10405/2015

Informatívny materál Správa o účasti delegácie SR na Konferencii ITU vládnych splnomocnencov PP´14 (Busan, Kórejská republika, 20. 10. – 7. 11. 2014) Materiál obsahuje súbory
03.03.2015
MDVaRR SR
UV-10404/2015

Riadny materál Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia Materiál obsahuje súbory
03.03.2015
ÚV SR
UV-10382/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu Materiál obsahuje súbory
27.02.2015
ÚNMS SR
UV-10119/2015

Riadny materál Ocenenie športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2014 Materiál obsahuje súbory
26.02.2015
MŠVVaŠ SR
UV-9914/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
18.02.2015
MDVaRR SR
UV-8888/2015