Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 72. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie Materiál obsahuje súbory
18.08.2017
MZVaEZ SR
UV-39121/2017

Riadny materál Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o., IČO: 36 590 941, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Gemerská Hôrka, okres Rožňava Materiál obsahuje súbory
18.08.2017
MH SR
UV-39118/2017

Riadny materál Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť SPINEA, s.r.o., IČO: 31 687 580, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Haniska, okres Prešov Materiál obsahuje súbory
18.08.2017
MH SR
UV-39117/2017

Riadny materál Návrh na vymenovanie členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie Materiál obsahuje súbory
18.08.2017
ÚV SR
UV-39055/2017

Riadny materál Návrh na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie Materiál obsahuje súbory
17.08.2017
ÚV SR
UV-38984/2017

Informatívny materál Návrh na verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie Materiál obsahuje súbory
17.08.2017
ÚV SR
UV-38982/2017

Riadny materál Návrh na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky dopravy, spojov a ich infraštruktúry vytvorenej na implementáciu Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou Materiál obsahuje súbory
17.08.2017
MDV SR
UV-38958/2017

Informatívny materál Informácia o vývoji individuálnych sťažností proti Slovenskej republike, ktoré prijali medzinárodné mechanizmy systému OSN v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd Materiál obsahuje súbory
16.08.2017
MZVaEZ SR
UV-38646/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
15.08.2017
MF SR
UV-38612/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
10.08.2017
MF SR
UV-38204/2017