Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom Materiál obsahuje súbory
20.02.2019
MPaRV SR
UV-4377/2019

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie Materiál obsahuje súbory
20.02.2019
MDV SR
UV-4353/2019

Riadny materál Návrh na uzavretie Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Európsky dohovor o krajine Materiál obsahuje súbory
19.02.2019
MŽP SR
UV-4161/2019

Riadny materál Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na február 2019 Materiál obsahuje súbory
12.02.2019
MZVaEZ SR
UV-3332/2019

Riadny materál Návrh na uznanie Juana Gerarda Guaidóa Márqueza ako dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky Materiál obsahuje súbory
06.02.2019
MZVaEZ SR
UV-2877/2019

Informatívny materál Informácia o 32. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Materiál obsahuje súbory
31.01.2019
MS SR
UV-2535/2019

Riadny materál Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2025 - návrh Materiál obsahuje súbory
31.01.2019
MŽP SR
UV-2457/2019

Riadny materál Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2019 – nové znenie Materiál obsahuje súbory
22.01.2019
MZVaEZ SR
UV-1688/2019

Riadny materál Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2019 Materiál obsahuje súbory
15.01.2019
MZVaEZ SR
UV-876/2019

Riadny materál Pravidlá, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania - návrh Materiál obsahuje súbory
10.01.2019
MS SR
UV-532/2019