Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o ekonomickej a technickej spolupráci Materiál obsahuje súbory
12.02.2016
MH SR
UV-8328/2016

Riadny materál Odpoveď vlády Slovenskej republiky na rozhodnutie Výboru na odstránenie rasovej diskriminácie zo dňa 4. decembra 2015 vo veci sťažnosti č. 56/2014 proti Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
12.02.2016
MZVaEZ SR
UV-8255/2016

Riadny materál Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2016 Materiál obsahuje súbory
12.02.2016
MZVaEZ SR
UV-8254/2016

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch 21. konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 11. zasadnutia zmluvných strán Kjótskeho protokolu, Paríž, Francúzsko, 30. november – 11. december 2015 Materiál obsahuje súbory
11.02.2016
MŽP SR
UV-8119/2016

Informatívny materál Správa o implementácii podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia Materiál obsahuje súbory
25.01.2016
MŠVVaŠ SR
UV-4432/2016

Riadny materál Návrh na vymenovanie hlavného kontrolóra športu Materiál obsahuje súbory
18.01.2016
MŠVVaŠ SR
UV-2314/2016

Riadny materál Správa o realizácii aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
13.01.2016
MDVaRR SR
UV-916/2016

Riadny materál Koncepcia rozvoja Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
13.01.2016
SŠHR SR
UV-909/2016

Utajovaný materiál Štatút Situačného centra Slovenskej republiky
26.01.2016
ÚV SR
UV-V-19/2016

Riadny materál Informácia o možnostiach opatrení za účelom riešenia krízovej situácie v plynárenstve vrátane riešenia stavu núdze pri dlhotrvajúcom prerušení dodávok zemného plynu na územie Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok zemného plynu pre všetkých koncových odberateľov zemného plynu na území Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
30.11.2015
MH SR
UV-40614/2015