Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Národný plán vykonávania účasti Slovenskej republiky v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie - návrh Materiál obsahuje súbory
14.12.2018
MO SR
UV-43000/2018

Riadny materál Správa o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach Materiál obsahuje súbory
14.12.2018
MH SR
UV-42969/2018

Riadny materál Návrh projektu verejno-súkromného partnerstva: výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Materiál obsahuje súbory
14.12.2018
MDV SR
UV-42935/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
13.12.2018
MS SR
UV-42840/2018

Riadny materál Návrh na uzatvorenie koncesnej zmluvy ako výsledok verejnej súťaže na predmet koncesie: Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina Materiál obsahuje súbory
13.12.2018
MDV SR
UV-42826/2018

Riadny materál Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby s názvom Ubikácia africkej fauny (nový pavilón slonov) v priestoroch Národnej zoologickej záhrady Bojnice Materiál obsahuje súbory
13.12.2018
MŽP SR
UV-42820/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby Materiál obsahuje súbory
13.12.2018
MV SR
UV-42736/2018

Riadny materál Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2019 Materiál obsahuje súbory
12.12.2018
ÚV SR
UV-42639/2018

Informatívny materál Vecný zámer zákona o Slovenskej akadémii vied Materiál obsahuje súbory
12.12.2018
MŠVVaŠ SR
UV-42626/2018

Riadny materál Návrh nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
12.12.2018
MŠVVaŠ SR
UV-42623/2018