Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Vrbovka a Őrhalom Materiál obsahuje súbory
14.08.2018
MDV SR
UV-28651/2018

Riadny materál Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
10.08.2018
MV SR
UV-28305/2018

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho na stretnutí predsedov vlád krajín strednej a východnej Európy a Čínskej ľudovej republiky v Sofii dňa 7. júla 2018 Materiál obsahuje súbory
09.08.2018
MZVaEZ SR
UV-28106/2018

Riadny materál Spoločné zasadnutie vlád Slovenskej republiky a Českej republiky venované 100. výročiu vzniku Československej republiky Materiál obsahuje súbory
09.08.2018
MZVaEZ SR
UV-28102/2018

Informatívny materál Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 2. štvrťroku 2018 Materiál obsahuje súbory
08.08.2018
ÚV SR
UV-28041/2018

Riadny materál Návrh zákona o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia Materiál obsahuje súbory
06.08.2018
MF SR
UV-27810/2018

Riadny materál Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021 Materiál obsahuje súbory
01.08.2018
ÚPDNZS
UV-27229/2018

Informatívny materál Informácia zo 113. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 11. júla 2018 Materiál obsahuje súbory
31.07.2018
ÚV SR
UV-27111/2018

Riadny materál Správa o priebehu a výsledkoch 6. posudzovacieho zasadnutia v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, konaného v dňoch 21. mája – 01. júna 2018 vo Viedni Materiál obsahuje súbory
24.07.2018
ÚJD SR
UV-26150/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
24.07.2018
MŽP SR
UV-26144/2018