Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Dongil Rubber Belt Slovakia, s.r.o., IČO: 35 914 581, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Považská Bystrica Materiál obsahuje súbory
19.01.2018
MH SR
UV-2273/2018

Riadny materál Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Pankl Automotive Slovakia s.r.o., IČO 35 872 209, na realizáciu investičného zámeru v Topoľčanoch Materiál obsahuje súbory
19.01.2018
MH SR
UV-2272/2018

Riadny materál Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Optotune Slovakia s.r.o., IČO: 50 886 240, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Trnava Materiál obsahuje súbory
19.01.2018
MH SR
UV-2271/2018

Riadny materál Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť ZF Slovakia, a.s., IČO 36 707 341, na realizáciu investičného zámeru v Leviciach Materiál obsahuje súbory
19.01.2018
MH SR
UV-2269/2018

Riadny materál Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Röchling Automotive Slovakia s. r. o., IČO: 50 566 814, na realizáciu investičného zámeru v okrese Nové Mesto nad Váhom Materiál obsahuje súbory
19.01.2018
MH SR
UV-2268/2018

Riadny materál Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2018 Materiál obsahuje súbory
19.01.2018
MZVaEZ SR
UV-2221/2018

Riadny materál Návrh na uzavretie Ujednania generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov a vlády Slovenskej republiky: Záväzok k odstráneniu sexuálneho vykorisťovania a zneužívania Materiál obsahuje súbory
18.01.2018
MZVaEZ SR
UV-2072/2018

Riadny materál Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Zemianske Kostoľany – plynofikácia a zateplenie budov Materiál obsahuje súbory
18.01.2018
MO SR
UV-1990/2018

Informatívny materál Informácia o 29. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Materiál obsahuje súbory
17.01.2018
MS SR
UV-1851/2018

Riadny materál Návrh realizácie projektu výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou verejno-súkromného partnerstva – nové znenie Materiál obsahuje súbory
16.01.2018
MS SR
UV-1595/2018