Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
07.10.2015
MS SR
UV-34218/2015

Riadny materál Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 - 2020 Materiál obsahuje súbory
07.10.2015
MŠVVaŠ SR
UV-34184/2015

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu vlády Ukrajiny Arsenija Jaceňuka v Slovenskej republike 10. 9. 2015 Materiál obsahuje súbory
07.10.2015
MZVaEZ SR
UV-34156/2015

Riadny materál Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 11. zasadnutí zmluvných strán Kjótskeho protokolu, Paríž, Francúzsko, 30. november – 11. december 2015 Materiál obsahuje súbory
07.10.2015
MŽP SR
UV-34154/2015

Riadny materál Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 – 2020 Materiál obsahuje súbory
06.10.2015
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
UV-34084/2015

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch mimoriadneho zasadnutia Európskej rady dňa 23. septembra 2015 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
06.10.2015
MZVaEZ SR
UV-34081/2015

Informatívny materál Informácia o realizácii programu predsedníctva SR vo V4 a vyhodnotenie hlavných aktivít vyšehradskej spolupráce v období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 Materiál obsahuje súbory
06.10.2015
MZVaEZ SR
UV-34080/2015

Riadny materál Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Prípravnou komisiou pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok o vzájomnej spolupráci pri výcviku a realizácii činností komisie týkajúcich sa inšpekcií na mieste Materiál obsahuje súbory
30.09.2015
MZVaEZ SR
UV-33452/2015

Riadny materál Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 Materiál obsahuje súbory
28.09.2015
MŽP SR
UV-33047/2015

Riadny materál Návrh na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2016 Materiál obsahuje súbory
27.08.2015
MO SR
UV-29771/2015