Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2018 Materiál obsahuje súbory
27.06.2017
Union zdravotná poisťovňa
UV-29745/2017

Informatívny materál Správa o činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2016 Materiál obsahuje súbory
27.06.2017
Union zdravotná poisťovňa
UV-29744/2017

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2016 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti Materiál obsahuje súbory
27.06.2017
Union zdravotná poisťovňa
UV-29743/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
27.06.2017
MF SR
UV-29720/2017

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Materiál obsahuje súbory
26.06.2017
MŠVVaŠ SR
UV-29337/2017

Riadny materál Návrh na zrušenie úlohy C.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 606 z 31. októbra 2012 Materiál obsahuje súbory
26.06.2017
MZ SR
UV-29319/2017

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
23.06.2017
MF SR
UV-28410/2017

Riadny materál Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike - národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri Materiál obsahuje súbory
21.06.2017
MPaRV SR
UV-27831/2017

Riadny materál Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy Materiál obsahuje súbory
19.06.2017
ÚV SR
UV-27393/2017

Riadny materál Návrh na určenie funkčného platu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Materiál obsahuje súbory
09.06.2017
MPaRV SR
UV-25441/2017