Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
27.02.2015
MZ SR
UV-10121/2015

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu Materiál obsahuje súbory
27.02.2015
ÚNMS SR
UV-10119/2015

Riadny materál Návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti Materiál obsahuje súbory
27.02.2015
MK SR
UV-10076/2015

Riadny materál Informácia o projekte plynovodu Eastring Materiál obsahuje súbory
26.02.2015
MH SR
UV-9959/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
26.02.2015
MS SR
UV-9945/2015

Riadny materál Ocenenie športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2014 Materiál obsahuje súbory
26.02.2015
MŠVVaŠ SR
UV-9914/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
18.02.2015
MDVaRR SR
UV-8888/2015

Riadny materál Návrh zákona o verejných výskumných inštitúciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
12.02.2015
MŠVVaŠ SR
UV-8254/2015

Riadny materál Národný plán riadenia kontroly hraníc Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018 - návrh Materiál obsahuje súbory
03.02.2015
MV SR
UV-6869/2015

Riadny materál Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014 Materiál obsahuje súbory
29.01.2015
ÚV SR
UV-6023/2015