Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Informácia o zámere prípravy návrhu opatrení na zvýšenie bezpečnosti dodávok zemného plynu Materiál obsahuje súbory
25.05.2015
MH SR
UV-20045/2015

Riadny materál Návrh Správy o vyhodnotení úloh aktualizácie Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR Materiál obsahuje súbory
25.05.2015
MZ SR
UV-19968/2015

Riadny materál Analytické vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
25.05.2015
MH SR
UV-19961/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
22.05.2015
MDVaRR SR
UV-19866/2015

Riadny materál Návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
22.05.2015
MH SR
UV-19846/2015

Riadny materál Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou republikou o trojštátnom hraničnom bode Dyje-Morava Materiál obsahuje súbory
22.05.2015
MV SR
UV-19844/2015

Riadny materál Návrh na vykonanie cvičenia krízového manažmentu INEX 5 v Slovenskej republike a jeho zabezpečenie Materiál obsahuje súbory
21.05.2015
ÚJD SR
UV-19716/2015

Riadny materál Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici Materiál obsahuje súbory
21.05.2015
MV SR
UV-19570/2015

Riadny materál Koncepcia pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
18.05.2015
MF SR
UV-18427/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
14.05.2015
MV SR
UV-18345/2015