Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov Materiál obsahuje súbory
23.04.2018
ÚV SR
UV-15406/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
23.04.2018
NS SR
UV-15395/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
23.04.2018
MS SR
UV-15363/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
20.04.2018
MV SR
UV-15224/2018

Informatívny materál Návrh Záverečného účtu za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
20.04.2018
MPaRV SR
UV-15211/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
19.04.2018
MO SR
UV-15016/2018

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 78/2004 Z. z. Materiál obsahuje súbory
18.04.2018
ÚNMS SR
UV-14947/2018

Riadny materál Návrh na odvolanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a na vymenovanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
MS SR
UV-14773/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly 08 - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
NKÚ SR
UV-14761/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly 201 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
17.04.2018
KNR SR
UV-14749/2018