Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých Skupinou štátov proti korupcii (GRECO) pre Slovenskú republiku v štvrtom kole hodnotení Materiál obsahuje súbory
16.01.2019
MS SR
UV-1143/2019

Informatívny materál Informácia o príprave podmienok pre zriadenie národného dopravcu vo vnútrozemskej vodnej doprave v podmienkach Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
16.01.2019
MDV SR
UV-1109/2019

Riadny materál Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2019 Materiál obsahuje súbory
15.01.2019
MZVaEZ SR
UV-876/2019

Riadny materál Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2019 Materiál obsahuje súbory
14.01.2019
ÚV SR
UV-781/2019

Riadny materál Pravidlá, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania - návrh Materiál obsahuje súbory
10.01.2019
MS SR
UV-532/2019

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady, zasadnutia Európskej rady (čl. 50) a Eurosamitu v dňoch 13.-14. decembra 2018 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
09.01.2019
MZVaEZ SR
UV-500/2019

Riadny materál Národná stratégia integrovaného riadenia hraníc na roky 2019 až 2022 Materiál obsahuje súbory
09.01.2019
MV SR
UV-452/2019

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
08.01.2019
MPaRV SR
UV-417/2019

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2019 Materiál obsahuje súbory
08.01.2019
MZVaEZ SR
UV-379/2019

Riadny materál Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2019 až 2022 Materiál obsahuje súbory
07.01.2019
MF SR
UV-305/2019