Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko - návrh Materiál obsahuje súbory
21.10.2016
MH SR
UV-30478/2016

Riadny materál Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2016 Materiál obsahuje súbory
21.10.2016
MZVaEZ SR
UV-30398/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nové znenie Materiál obsahuje súbory
20.10.2016
ÚNMS SR
UV-30192/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nové znenie Materiál obsahuje súbory
20.10.2016
ÚNMS SR
UV-30172/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
20.10.2016
MF SR
UV-30171/2016

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch spoločného zasadnutia vlád Slovenskej republiky a Českej republiky v Bratislave, 26. septembra 2016 - návrh Materiál obsahuje súbory
20.10.2016
MZVaEZ SR
UV-30168/2016

Informatívny materál Informácia o vyhodnotení účinnosti opatrení Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 – 2020 (Národný plán SR pre BECEP 2011 – 2020) za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
19.10.2016
MDVaRR SR
UV-29861/2016

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa uznáva kúpeľné miesto Červený Kláštor a vydáva Štatút kúpeľného miesta Červený Kláštor Materiál obsahuje súbory
19.10.2016
MZ SR
UV-29830/2016

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch 60. zasadnutia generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni Materiál obsahuje súbory
18.10.2016
ÚJD SR
UV-29746/2016

Informatívny materál Aktuálny vývoj a odporúčania vo vybraných oblastiach ľudských práv Materiál obsahuje súbory
30.09.2016
MS SR
UV-28070/2016