Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2017 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
VšZP a.s.
UV-21406/2016

Riadny materál Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 60. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 26. - 30. septembra 2016 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
ÚJD SR
UV-21380/2016

Riadny materál Štatút Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky - nové znenie Materiál obsahuje súbory
28.06.2016
SŠHR SR
UV-21346/2016

Informatívny materál Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2015 - informatívny materiál Materiál obsahuje súbory
28.06.2016
ÚDZS
UV-21259/2016

Riadny materál Návrh zákona o odberoch a transplantáciách orgánov, tkanív a buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Transplantačný zákon) Materiál obsahuje súbory
27.06.2016
MZ SR
UV-21139/2016

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti Materiál obsahuje súbory
24.06.2016
Union zdravotná poisťovňa
UV-21085/2016

Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2017 Materiál obsahuje súbory
24.06.2016
Union zdravotná poisťovňa
UV-21084/2016

Informatívny materál Správa o činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
24.06.2016
Union zdravotná poisťovňa
UV-21083/2016

Riadny materál Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
23.06.2016
MZ SR
UV-20995/2016

Riadny materál Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2015 a návrh na jeho aktualizáciu Materiál obsahuje súbory
22.06.2016
MPSVR SR
UV-20902/2016