Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
13.04.2018
MŽP SR
UV-14403/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
13.04.2018
MPSVR SR
UV-14402/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
13.04.2018
MK SR
UV-14365/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
12.04.2018
MŠVVaŠ SR
UV-14236/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
12.04.2018
MŠVVaŠ SR
UV-14235/2018

Riadny materál Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania Materiál obsahuje súbory
12.04.2018
MŠVVaŠ SR
UV-14233/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
12.04.2018
MF SR
UV-14232/2018

Riadny materál Návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Materiál obsahuje súbory
12.04.2018
MF SR
UV-14195/2018

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly 31 - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky za rok 2017 Materiál obsahuje súbory
09.04.2018
ÚGKK SR
UV-13749/2018

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
03.04.2018
MV SR
UV-13103/2018