Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2016 Materiál obsahuje súbory
23.09.2015
EXIMBANKA SR
UV-32542/2015

Riadny materál Návrh na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2016 Materiál obsahuje súbory
27.08.2015
MO SR
UV-29771/2015

Riadny materál Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
26.08.2015
MŠVVaŠ SR
UV-29656/2015

Riadny materál Návrh na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
13.08.2015
PÚ SR
UV-28375/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
13.08.2015
ÚDZS
UV-28348/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2016 a rozpočtový výhľad na roky 2017 a 2018 Materiál obsahuje súbory
12.08.2015
SP
UV-28222/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
12.08.2015
FNM SR
UV-28177/2015

Riadny materál Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2016 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
12.08.2015
FNM SR
UV-28172/2015

Riadny materál Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
11.08.2015
MPaRV SR
UV-28081/2015

Informatívny materál Informácia o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
30.07.2015
MZ SR
UV-27103/2015