Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na samit Stretnutia Ázia-Európa ASEM (Mongolsko, 15.-16.7.2016) Materiál obsahuje súbory
08.07.2016
MZVaEZ SR
UV-22150/2016

Riadny materál Návrh účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na oficiálnu návštevu Vietnamskej socialistickej republiky 16. - 19.7.2016 Materiál obsahuje súbory
08.07.2016
MZVaEZ SR
UV-22149/2016

Informatívny materál Správa o činnosti spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. za rok 2015 - návrh Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-21534/2016

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne - návrh Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-21533/2016

Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti na rok 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-21532/2016

Informatívny materál Správa o činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
VšZP a.s.
UV-21409/2016

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
VšZP a.s.
UV-21408/2016

Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2017 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
VšZP a.s.
UV-21406/2016

Riadny materál Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 60. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 26. - 30. septembra 2016 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
ÚJD SR
UV-21380/2016

Informatívny materál Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2015 - informatívny materiál Materiál obsahuje súbory
28.06.2016
ÚDZS
UV-21259/2016