Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Návrh Záverečného účtu za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
23.04.2015
MPaRV SR
UV-16309/2015

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
23.04.2015
GP SR
UV-16304/2015

Informatívny materál Súhrnná správa o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2014 - návrh Materiál obsahuje súbory
23.04.2015
MPSVR SR
UV-16277/2015

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly 22 - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
23.04.2015
MPSVR SR
UV-16273/2015

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
23.04.2015
MO SR
UV-16270/2015

Informatívny materál Správa o činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
23.04.2015
ÚDZS
UV-16261/2015

Riadny materál Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
23.04.2015
MV SR
UV-16260/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
23.04.2015
MV SR
UV-16259/2015

Riadny materál Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
23.04.2015
MV SR
UV-16258/2015

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
23.04.2015
MV SR
UV-16257/2015