Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Akčný plán rozvoja okresu Trebišov - návrh Materiál obsahuje súbory
13.07.2016
MDVaRR SR
UV-22460/2016

Riadny materál Akčný plán rozvoja okresu Sobrance Materiál obsahuje súbory
13.07.2016
MDVaRR SR
UV-22458/2016

Riadny materál Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2016 Materiál obsahuje súbory
08.07.2016
MZVaEZ SR
UV-22151/2016

Riadny materál Návrh účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na samit Stretnutia Ázia-Európa ASEM (Mongolsko, 15.-16.7.2016) Materiál obsahuje súbory
08.07.2016
MZVaEZ SR
UV-22150/2016

Riadny materál Návrh účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na oficiálnu návštevu Vietnamskej socialistickej republiky 16. - 19.7.2016 Materiál obsahuje súbory
08.07.2016
MZVaEZ SR
UV-22149/2016

Informatívny materál Správa o činnosti spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. za rok 2015 - návrh Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-21534/2016

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne - návrh Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-21533/2016

Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti na rok 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory
30.06.2016
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.
UV-21532/2016

Informatívny materál Správa o činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
VšZP a.s.
UV-21409/2016

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti za rok 2014 Materiál obsahuje súbory
29.06.2016
VšZP a.s.
UV-21408/2016