Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
20.05.2015
MF SR
UV-19353/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
20.05.2015
MF SR
UV-19328/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
20.05.2015
MF SR
UV-19324/2015

Riadny materál Návrh na odvolanie a menovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii. Materiál obsahuje súbory
20.05.2015
MZVaEZ SR
UV-19269/2015

Riadny materál Koncepcia pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory
18.05.2015
MF SR
UV-18427/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory
14.05.2015
MV SR
UV-18345/2015

Riadny materál Návrh na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu Materiál obsahuje súbory
21.04.2015
MPaRV SR
UV-16006/2015

Riadny materál Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje súbory
15.04.2015
MF SR
UV-15412/2015

Riadny materál Návrh zákona o verejných výskumných inštitúciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - upravené nové znenie Materiál obsahuje súbory
14.04.2015
MŠVVaŠ SR
UV-15254/2015

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie Materiál obsahuje súbory
09.04.2015
MDVaRR SR
UV-14762/2015