Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Správa o činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
24.06.2016
Union zdravotná poisťovňa
UV-21083/2016

Riadny materál Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
23.06.2016
MZ SR
UV-20995/2016

Riadny materál Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2015 a návrh na jeho aktualizáciu Materiál obsahuje súbory
22.06.2016
MPSVR SR
UV-20902/2016

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh - nové znenie Materiál obsahuje súbory
21.06.2016
MPaRV SR
UV-20768/2016

Riadny materál Štatút Slovenskej komisie pre UNESCO Materiál obsahuje súbory
20.06.2016
MZVaEZ SR
UV-20380/2016

Riadny materál Štatút Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
14.06.2016
SŠHR SR
UV-20208/2016

Riadny materál Návrh na zmenu materiálovej skladby pohotovostných zásob Materiál obsahuje súbory
14.06.2016
SŠHR SR
UV-20206/2016

Riadny materál Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2016 Materiál obsahuje súbory
30.05.2016
MZVaEZ SR
UV-19054/2016

Riadny materál Správa o návrhu riešenia súčasného stavu stability skalného brala v obci Strečno Materiál obsahuje súbory
24.05.2016
MŽP SR
UV-18539/2016

Riadny materál Návrh zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) Materiál obsahuje súbory
23.05.2016
NBÚ
UV-18447/2016