Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie Materiál obsahuje súbory
26.08.2016
MH SR
UV-25638/2016

Riadny materál Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
25.08.2016
MPaRV SR
UV-25465/2016

Riadny materál Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
25.08.2016
MPaRV SR
UV-25464/2016

Riadny materál Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory
25.08.2016
MPaRV SR
UV-25466/2016

Utajovaný materiál Návrh aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďaľších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany
25.08.2016
MO SR
V-257/2016

Riadny materál Informácia o predbežných finančných nákladoch k účasti Slovenskej republiky na medzinárodnej výstave EXPO Astana 2017 Materiál obsahuje súbory
19.08.2016
MH SR
UV-25025/2016

Riadny materál Návrh na zrušenie niektorých úloh z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 uložených podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
18.08.2016
MS SR
UV-24971/2016

Riadny materál Návrh Ústavného zákona o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom Materiál obsahuje súbory
18.08.2016
MV SR
UV-24677/2016

Riadny materál Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008 Materiál obsahuje súbory
18.08.2016
MV SR
UV-24675/2016

Riadny materál Východiská aktualizácie Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky a Obrannej stratégie Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
18.08.2016
MZVaEZ SR
UV-24914/2016