Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla 2015 do konca decembra 2015 Materiál obsahuje súbory
24.05.2016
MŽP SR
UV-18530/2016

Riadny materál Správa o návrhu riešenia súčasného stavu stability skalného brala v obci Strečno Materiál obsahuje súbory
24.05.2016
MŽP SR
UV-18539/2016

Informatívny materál Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
23.05.2016
ÚPVO
UV-18461/2016

Riadny materál Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2016 Materiál obsahuje súbory
19.05.2016
MO SR
UV-18205/2016

Riadny materál Návrh na odvolanie a vymenovanie štátnej tajomníčky MF SR do pozície splnomocnenca pre Národný fond Materiál obsahuje súbory
09.05.2016
MF SR
UV-17132/2016

Riadny materál Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vyjednávanie rozpočtu Európskej únie Materiál obsahuje súbory
27.04.2016
MF SR
UV-15912/2016

Riadny materál Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2016 Materiál obsahuje súbory
15.04.2016
MZVaEZ SR
UV-15038/2016

Riadny materál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
12.04.2016
MZ SR
UV-14625/2016

Riadny materál Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony Materiál obsahuje súbory
12.04.2016
MZ SR
UV-14627/2016

Riadny materál Návrh na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
05.04.2016
MZ SR
UV-13977/2016