Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady dňa 30. augusta 2014 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
20.08.2014
MZVaEZ SR
UV-31294/2014

Informatívny materál Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady 16. júla 2014 v Bruseli Materiál obsahuje súbory
20.08.2014
MZVaEZ SR
UV-31291/2014

Informatívny materál Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam Materiál obsahuje súbory
20.08.2014
SP
UV-31373/2014

Riadny materál Návrh na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach Materiál obsahuje súbory
20.08.2014
MF SR
UV-31423/2014

Riadny materál Národná správa SR spracovaná v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom Materiál obsahuje súbory
19.08.2014
ÚJD SR
UV-31226/2014

Riadny materál Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2012 v kapitole Národného bezpečnostného úradu Materiál obsahuje súbory
18.08.2014
NBÚ
UV-30963/2014

Riadny materál Návrh na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
18.08.2014
PÚ SR
UV-31040/2014

Riadny materál Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 Materiál obsahuje súbory
15.08.2014
MF SR
UV-30895/2014

Utajovaný materiál Aktualizácia hodnotenia bezpečnostnej situácie a informácia o stave realizácie opatrení vyplývajúcich z materiálu Hodnotenie Bezpečnostnej situácie - informácia
15.08.2014
MO SR
UV-V-197/2014

Riadny materál Návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2015 až 2017 Materiál obsahuje súbory
14.08.2014
FNM SR
UV-30718/2014