Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Informatívny materál Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2015 - informatívny materiál Materiál obsahuje súbory
28.06.2016
ÚDZS
UV-21259/2016

Riadny materál Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia Materiál obsahuje súbory
28.06.2016
MO SR
UV-21323/2016

Riadny materál Návrh Rokovacieho poriadku výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie Materiál obsahuje súbory
28.06.2016
MO SR
UV-21324/2016

Riadny materál Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2016 Materiál obsahuje súbory
28.06.2016
MO SR
UV-21325/2016

Riadny materál Návrh na určenie funkčného platu vedúcemu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Materiál obsahuje súbory
28.06.2016
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
UV-21329/2016

Riadny materál Štatút Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
28.06.2016
SŠHR SR
UV-21346/2016

Riadny materál Návrh zákona o odberoch a transplantáciách orgánov, tkanív a buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Transplantačný zákon) Materiál obsahuje súbory
27.06.2016
MZ SR
UV-21139/2016

Informatívny materál Správa o činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
24.06.2016
Union zdravotná poisťovňa
UV-21083/2016

Informatívny materál Plán kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2017 Materiál obsahuje súbory
24.06.2016
Union zdravotná poisťovňa
UV-21084/2016

Informatívny materál Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Union zdravotnej poisťovne, a. s., za rok 2015 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti Materiál obsahuje súbory
24.06.2016
Union zdravotná poisťovňa
UV-21085/2016