Materiály nezaradené na rokovania

Názov Zaevidovaný Rezort Č.m.
Riadny materál Návrh záverečného účtu kapitoly Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
29.04.2016
GP SR
UV-16158/2016

Riadny materál Hodnotiaca správa k národnému projektu: Zvýšenie kvality výkonu zamestnancov štátnej správy v oblasti agendy EÚ - príprava na predsedníctvo SR v Rade EÚ - návrh Materiál obsahuje súbory
29.04.2016
MZVaEZ SR
UV-16200/2016

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
29.04.2016
MZ SR
UV-16214/2016

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
29.04.2016
MDVaRR SR
UV-16215/2016

Riadny materál Návrh na zmenu predsedu slovenskej časti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou Materiál obsahuje súbory
29.04.2016
MH SR
UV-16217/2016

Informatívny materál Správa o činnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
29.04.2016
PMÚ SR
UV-16230/2016

Riadny materál Návrh Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory
29.04.2016
ÚV SR
UV-16231/2016

Informatívny materál Návrh záverečného účtu kapitoly 40 - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
29.04.2016
PMÚ SR
UV-16233/2016

Riadny materál Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2015 Materiál obsahuje súbory
29.04.2016
MF SR
UV-16257/2016

Riadny materál Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 3.0) v súvislosti s úpravou stratégie financovania prioritnej osi 2 - návrh Materiál obsahuje súbory
29.04.2016
MDVaRR SR
UV-16237/2016