Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh na uzavretie Zmluvy o spolupráci v oblasti ochrany svedka
Číslo materiálu: UV-15662/2012
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA1-2012/001892
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: iniciatívny návrh

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)