Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2011
Číslo materiálu: UV-15100/2012
Rezort: SP
Rezortné číslo: 20870-3/2012-BA
Predkladateľ: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Podnet: § 122 ods. 4 písm. c) tretí bod zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 677/2006 Z. z.

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)