Detail nezaradeného materiálu

Názov: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2011
Číslo materiálu: UV-19426/2012
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 12310/2012-II/1
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Iniciatívny materiál

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)