Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-20734/2012
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/016364/2012-73
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)