Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VI. volebné obdobie
Číslo materiálu: UV-21387/2012
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 7759/2012
Predkladateľ: minister spravodlivosti
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)