Detail nezaradeného materiálu

Názov: Správa o výkone práv akcionára v roku 2011 v akciovej spoločnosti Technická inšpekcia, a. s. so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-22201/2012
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 11982/2012–II/1
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 396 zo 17. apríla 2002

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)