Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh zámeru zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-23903/2012
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: 35483/2012
Predkladateľ: ministerka zdravotníctva
Podnet: Iniciatívny materiál

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)