Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov - nové znenie
Číslo materiálu: UV-26510/2012
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 17801/2012-SCDPK/z. 42270-M
Predkladateľ: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet: Body B.11. a B.13. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 148 z 27. apríla 2012

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)