Detail nezaradeného materiálu

Názov: Legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 – nové znenie (návrh)
Číslo materiálu: UV-51852/2017
Rezort: ŠÚ SR
Rezortné číslo: 10900-0042/2017
Predkladateľ: predseda Štatistického úradu SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)