Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-51992/2017
Rezort: MS SR
Rezortné číslo: 49988/2017/120
Predkladateľ: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiac december 2017

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)