Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Číslo materiálu: UV-51994/2017
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 10284/2017
Predkladateľ: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)