Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh Koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
Číslo materiálu: UV-53577/2017
Rezort: MDV SR
Rezortné číslo: 21824/2017/SBPMR/85627-M
Predkladateľ: minister dopravy a výstavby
Podnet: V súlade s úlohou B. 1. uznesenia vlády SR č. 7/2015

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)