Detail nezaradeného materiálu

Názov: Informácia o plnení opatrení vyplývajúcich z Koncepcie podpory centier podnikových služieb na Slovensku
Číslo materiálu: UV-53680/2017
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 28121/2017-3040-54154
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Úloha B.2 uznesenia vlády č. 287/2016

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)