Detail nezaradeného materiálu

Názov: Informácia o plnení opatrení Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike za rok 2017
Číslo materiálu: UV-53875/2017
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 21877/2017–M_OPVA
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 761 z 30. novembra 2011, bod B.3.

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)