Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh na zrušenie bodu B.25. z uznesenia vlády SR č. 531 z 30. septembra 2015
Číslo materiálu: UV-54124/2017
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: S02492-2017-OVVHR-1
Predkladateľ: minister zdravotníctva
Podnet: iniciatívny materiál

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)