Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh alternatívy riešenia nepriaznivej ekonomickej situácie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov
Číslo materiálu: UV-54125/2017
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: Z011900-2017
Predkladateľ: minister zdravotníctva
Podnet: uznesenie vlády SR č. 638 z 21.11. 2012, úloha B.27

Obsah:




Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)