Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2018 až 2023
Číslo materiálu: UV-54204/2017
Rezort: MO SR
Rezortné číslo: SEKRO-48-104/2017
Predkladateľ: minister obrany
Podnet: bod B.3. uznesenia vlády SR č. 48 z 25. januára 2017

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)