Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh zákona, ktorým sa ustanovujú množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Číslo materiálu: UV-6280/2018
Rezort: MS SR
Rezortné číslo: 49650/2017/120
Predkladateľ: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)