Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk
Číslo materiálu: UV-6274/2018
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: spis č. 2018/1436-56AA
Predkladateľ: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: § 55 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. a Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)