Detail nezaradeného materiálu

Názov: Akčný plán na roky 2018 – 2020 k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 - 2020 - návrh
Číslo materiálu: UV-7745/2018
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK – 2115/2018-310/3587
Predkladateľ: ministerka kultúry
Podnet: Bod B.1 uznesenia č. 11 zo 7. januára 2015

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)