Detail nezaradeného materiálu

Názov: Správa o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2017
Číslo materiálu: UV-8931/2018
Rezort: SP
Rezortné číslo: BA-200708/2018
Predkladateľ: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Podnet: § 122 ods. 4 písm. c) štvrtý bod zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)