Detail nezaradeného materiálu

Názov: Správa o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky za rok 2017
Číslo materiálu: UV-10338/2018
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2018/002616
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Štatút hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 126/2003

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)