Detail nezaradeného materiálu

Názov: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Aktualizovanej koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 za rok 2017
Číslo materiálu: UV-10416/2018
Rezort: MS SR
Rezortné číslo: 38039/2018/110
Predkladateľ: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Podnet: Uznesenie vlády č. 392 zo dňa 10. júla 2013, úloha B. 1

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)