Detail nezaradeného materiálu

Názov: Návrh na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
Číslo materiálu: UV-10418/2018
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 4171-1/2018/SVL OAP
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: Podľa bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 1232 z 13. novembra 2002, v znení bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 477 z 19. septembra 2012.

Obsah:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)