Detail nezaradeného materiálu

Názov: Ďalší postup v súvislosti s rozhodnutím Všeobecného súdu
Číslo materiálu: UV-10433/2018
Rezort: MS SR
Rezortné číslo: 00413/Os/2015/AC
Predkladateľ: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Podnet: Iniciatívny materiál podľa čl. 7 ods. 1 Postupov pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie
Poznámka: Nesprístupňovaný. Materiál sa nesprístupňuje podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Obsah:Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)