Program
3. schôdze vlády Slovenskej republiky
18. apríl 2012, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 3. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 26.01.2015, 15:09:09)1. Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky do orgánov v medzinárodných finančných inštitúciách Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-12614/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 129/2012

2. Návrh na dočasné prerušenie premávky cez spoločnú štátnu hranicu s Ukrajinou na hraničnom priechode Ubľa – Malyj Bereznyj Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13001/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 130/2012

3. Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom v Českej republike 20. apríla 2012 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13157/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 131/2012

4. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2012 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13161/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 132/2012

5. Návrh na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13633/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 133/2012

6. Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13626/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 134/2012

7. Návrh na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13631/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 135/2012

8. Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13566/2012
Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 136/2012

9. Návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13341/2012
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 137/2012

10. Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13575/2012
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 138/2012

11. Návrh na odvolanie a vymenovanie generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13686/2012
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 139/2012

13. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13518/2012
Predkladá: minister hospodárstva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 141/2012

14. Návrh na vymenovanie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13354/2012
Predkladá: minister hospodárstva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 142/2012Materiál pre informáciu:


a. Informácia o rozbore stavu vývoja pohľadávok z kúpnych zmlúv po lehote splatnosti a penále, vrátane ich vymáhania za rok 2011 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10762/2012
Predkladá: podpredseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Správa o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2011 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-10969/2012
Predkladá: podpredseda úradu zastupujúci predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
Materiál: Stiahnutý

c. Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2011 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-11822/2012
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Materiál: Vzatý na vedomie

d. Správa o činnosti Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky za rok 2011 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-13098/2012
Predkladá: predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR
Materiál: Vzatý na vedomie