Program
7. schôdze vlády Slovenskej republiky
16. máj 2012, 10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 7. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 28.01.2015, 14:57:38)1. Návrh na odvolanie a vymenovanie národného koordinátora zahraničnej pomoci Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15979/2012
Predkladá: predseda vlády
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 181/2012

2. Návrh celkových početných stavov Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16034/2012
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 182/2012

3. Návrh deviatej a desiatej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15020/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 183/2012

5. Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2011 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15100/2012
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Materiál: Vypustený

6. Návrh na uzavretie Zmluvy o spolupráci v oblasti ochrany svedka Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15662/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 185/2012

7. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2012 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16099/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 186/2012

8. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Konferencii OSN o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20 (Rio de Janeiro 20. – 22. júna 2012) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16266/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 187/2012

9. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 101. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve od 30. mája 2012 do 15. júna 2012 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16211/2012
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 188/2012

10. Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16366/2012
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 189/2012

11. Návrh na určenie funkčného platu predsedovi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16430/2012
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 190/2012

13. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky a členov Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16539/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 192/2012

14. Návrh na odvolanie doterajších členov a na vymenovanie nových členov Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15843/2012
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 193/2012

Utajovaný materiál:


I. Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-377/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 194/2012

II. Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-D-378/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Stupeň utaj.: dôverný
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 195/2012

Materiál pre informáciu:


a. Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v Českej republike 20. apríla 2012 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15755/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Ročná účtovná uzávierka Ústavu pamäti národa za rok 2011 (informatívny materiál) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-15911/2012
Predkladá: predseda správnej rady Ústavu pamäti národa
Materiál: Vypustený