Program
10. schôdze vlády Slovenskej republiky
6. jún 2012, 10:00 h
v budove Mestského úradu v Poltári, Železničná 489/1

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 10. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 29.01.2015, 13:01:19)1. Analýza sociálno-ekonomickej situácie okresov Poltár, Rimavská Sobota a Revúca s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18953/2012
Predkladá: predseda vlády
Prizvaný/í:
Jana Laššáková, podpredsedníčka Národnej rady SR
Jozef Ježík, poslanec Národnej rady SR
Micha Bagačka, poslanec Národnej rady SR
Jaroslav Demian, poslanec Národnej rady SR
Vladimír Maňka, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Vladimír Laššák, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja
Banskobystrického  samosprávneho kraja
Pavel Gavalec, primátor mesta Poltár
Eva Cireňová, primátorka mesta Revúca
Jozef Šimko, primátor mesta Rimavská Sobota
 
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 242/2012

2. Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2011 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18252/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 243/2012

3. Návrh východiskovej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18526/2012
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 244/2012

5. Návrh účasti delegácie SR na 22. zhromaždení zmluvných strán Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (IMSO) (Londýn, 25. – 28. júna 2012) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18176/2012
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 246/2012

6. Návrh na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-19122/2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 247/2012Materiál pre informáciu:


b. Správa o plnení úloh Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev za rok 2011 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-18411/2012
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Vzatý na vedomie