Program
79. schôdze vlády Slovenskej republiky
29. november 2017, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 79. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 14.12.2017, 13:50:22)1. Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike - národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-27831/2017
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 548/2017

2. Koncepcia geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-49552/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 549/2017

3. Návrh na vymenovanie nových členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-46131/2017
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 550/2017

4. Zásady postupu delegácie Slovenskej republiky na 11. Ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Buenos Aires, 10. - 13. decembra 2017 - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-50111/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 551/2017

6. Aktualizácia Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-50501/2017
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 553/2017

8. Správa o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky (Správa o aktuálnom stave Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2011) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-50240/2017
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 555/2017

11. Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 14.-15. decembra 2017 v Bruseli Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-50462/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 558/2017

12. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-50466/2017
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 559/2017

13. Záverečná správa o efektívnosti účasti Slovenskej republiky na Medzinárodnej výstave EXPO Astana 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-50540/2017
Predkladá: minister hospodárstva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 560/2017

14. Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Svidník Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-50712/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 561/2017

15. Návrh Stratégie národného plánu implementácie záväzkov a kritérií vyplývajúcich z účasti Slovenskej republiky na Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-50487/2017
Predkladá: minister obrany
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 562/2017Materiál pre informáciu:


b. Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-50517/2017
Predkladá: Správna rada Ústavu pamäti národa
Materiál: Vzatý na vedomie