Program
81. schôdze vlády Slovenskej republiky
6. december 2017, 12:00 h
v budove Mestského kultúrneho strediska, Námestie Slobody 14/18, Revúca

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 81. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 15.03.2018, 15:26:34)1. Návrh dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Revúca a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51725/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR, minister financií
Prizvaný/í: Eva Cireňová, primátorka mesta Revúca
Július Buchta, zástupca primátorky mesta Revúca
Peter Balogh, prednosta Okresného úradu Revúca
Milan Kolesár, primátor mesta Jelšava
Anna Szögedi, primátorka mesta Tornaľa
Ladislav Nagy, prednosta Mestského úradu Tornaľa
Július Laššan, starosta obce Mokrá Lúka
Rudolf Bauer, OZ CESCI-Carpathia Košice
Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Ján Lunter, predseda VÚC Banská Bystrica
Štefan Chudoba, člen expertnej skupiny splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 565/2017

2. Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Poltár Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51300/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 566/2017

3. Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rožňava Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51303/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 567/2017

4. Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Kežmarok Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51306/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 568/2017

5. Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia - úprava pomeru spolufinancovania prioritnej osi 4 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - návrh Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51424/2017
Predkladá: minister životného prostredia
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 569/2017Materiál pre informáciu:


a. Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Revúca Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-51726/2017
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Vzatý na vedomie