N á v r h

 

na schválenie prerušenia prác realizácie verejnej práce - Investičnej akcie – „Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave“

 

 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 710 z 16. decembra 2015 schválila posun realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave (ďalej len „rekonštrukcia SNG“) do roku 2018 v celkovej sume 48 718 937 eur vrátane DPH.

 

V súvislosti s prípravou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky požiadalo ministra kultúry Slovenskej republiky o pozastavenie exteriérových búracích a výkopových prác na objektoch SNG, ktoré by narušovali priebeh neformálnych ministerských zasadnutí a zároveň by výrazne zvýšili aj možné bezpečnostné riziká. Dôvodom je veľká hlučnosť, prašnosť a tiež nevyhnutné zábery verejných komunikácií a priestranstiev pri búracích a výkopových prácach SNG, ktoré by mali začať od konca júna až do októbra 2016.

 

Je pravdepodobné, že prerušenie prác realizácie rekonštrukcie SNG na obdobie od júla do októbra 2016 vyvolá posun harmonogramu a korekcie v plánovaných nákladoch.

 

Vzhľadom na to, že v súčasnosti nie je možné stanoviť presné dôsledky prerušenia a tým posunu prác na jesenné a zimné obdobie, navrhujeme uznesením vlády Slovenskej republiky uložiť ministrovi kultúry predložiť materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa stanoví posun harmonogramu realizácie rekonštrukcie SNG spolu so súvisiacimi nákladmi v termíne najneskôr do 31. 3. 2017.