(Návrh)

 

KOMUNIKÉ

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa ....................... prerokovala a schválila materiál Návrh na schválenie prerušenia realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - "Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave". Realizáciou schváleného návrhu sa zabezpečia požiadavky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na nerušený priebeh neformálnych ministerských rokovaní v období predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.