MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo:               MK-2462/2016-110/8045

 

Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky

 
Návrh na schválenie prerušenia realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - "Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave"

___________________________________________________________

 

Podnet:

Obsah materiálu:

Iniciatívny materiál

 

1. vlastný materiál

2. návrh uznesenia vlády SR

3. predkladacia správa

4. doložka vplyvov

5. vyhodnotenie MPK

6. návrh komuniké

7. príloha

8. vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania

Predkladá:

Marek Maďarič

minister kultúry Slovenskej republiky

              Bratislava 29. júna 2016