UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 258

z 13. marca 2002

 

k informácii o stave prerokúvania vládneho návrhu ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

 

Číslo materiálu:

2017/2002

Predkladateľ:

minister obrany

Vláda

A.          berie na vedomie

A.1.               informáciu o stave prerokúvania vládneho návrhu ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu;

B.           poveruje

ministra obrany

B.1.               súhlasiť s pozmeňovacími návrhmi poslancov Národnej rady SR, uvedenými v prílohe č. 2.2. predloženého materiálu doplnené o návrhy prednesené podpredsedom vlády Ľ. Fogašom na rokovaní vlády, ktoré vzniesli na rokovaní Národnej rady SR o vládnom návrhu ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Vykoná:              minister obrany

Na vedomie:              predseda Národnej rady SR