UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 115

z 10. februára 2004

 

k návrhu na zrušenie úlohy B.7 uznesenia vlády SR č. 220/1999 k správe o stave siete ZÚ SR v zahraničí s cieľom jej zosúladenia so zahranično-politickými a ekonomickými prioritami SR

 

Číslo materiálu:

2511/2004

Predkladateľ:

minister zahraničných vecí

Vláda

A.          zrušuje

A.1.               úlohu B.7 uznesenia vlády SR č. 220 zo 17. marca 1999 – ... realizovať predaj nasledovného majetku SR v zahraničí: budova Misie SR pri ES na 118. Ave. Brugmann v Bruseli, byty na Mainstrasse 30-60 v Kolíne nad Rýnom, areál objektov ZÚ SR v Phnom Penhe, budova ZÚ SR v San José, budova rezidencie a pozemok rezidencie v Manague, budova ZÚ SR a pozemok ZÚ SR v Manague, rezidencia na Kakola Road 251 v Lusake.