Konsolidácia pôžičiek

Konsolidácia pôžičiek

Máte priveľa pôžičiek? Zaťažujú váš rodinný rozpočet splátky viacerých nevýhodných úverov? Riešením môže byť konsolidácia pôžičiek a úverov rôzneho typu, čiže proces zjednotenia všetkých záväzkov s cieľom zlepšiť svoju finančnú situáciu. Ak chcete vedieť, čo pre to spraviť a ako konsolidáciu zvládnuť, teraz si o tom povieme viac.

Čo je konsolidácia a čo ňou možno získať

Konsolidácia je proces, ktorého cieľom je skonsolidovanie finančných záväzkov a celkovo financií. Cieľom je zlepšiť finančnú situáciu a sprehľadniť ju, k čomu má pomôcť práve zlúčenie viacerých dlhov, záväzkov a pôžičiek do jedného nového úveru.

Ak ide o prax, konsolidácia znamená v podstate predčasné splatenie všetkých vašich doterajších záväzkov. Tie sú nahradené novou, konsolidačnou pôžičkou. Okrem toho, že je to jednoduchšie a prehľadnejšie z pohľadu splácania, môžete konsolidáciou aj zlepšiť svoju finančnú situáciu. Vaša úspora teda môže byť finančná aj časová.

Konsolidáciou pôžičiek sa spravidla sledujú tieto ciele:

  • zníženie sumy, ktorú mesačne musíte použiť na splácanie finančných záväzkov, čiže aktuálna finančná úspora z pohľadu výšky mesačnej splátky
  • zníženie preplatenia za úvery, pôžičky a iné finančné záväzky, to platí vtedy, ak je nová konsolidačná pôžička úročená menej, ako pôvodné úvery
  • zjednodušenie platenia, namiesto viacerých termínov splátok a viacerých úverov splácate iba jeden a to novú konsolidačnú pôžičku
  • možnosť zmeniť parametre splatnosti, obvykle ide o skrátenie doby splácania, to však nemusí platiť, ak si potrebujete znížiť mesačnú sumu splátok

Aké pôžičky a úvery je možné konsolidovať

Prefinancovať konsolidačnou pôžičkou je možné prakticky všetky štandardné finančné záväzky. Nie je dôležité, či ide o bankové úvery alebo nebankové pôžičky, môžete si takto dokonca vyplatiť predčasne aj pohľadávky zo splátkových spoločností.

Konsolidovať sa dajú klasické spotrebné bankové úvery aj menšie spotrebiteľské pôžičky z nebankoviek. Taktiež si môžete vyplatiť iné splátkové úvery, napríklad ak ste v minulosti kupovali niečo do domácnosti alebo okolo domu na splátkový predaj. Konsolidačná pôžička vám môže pomôcť predčasne vyplatiť aj leasing za vaše vozidlo.

Ak máte kontokorentný úver, čiže povolené prečerpanie k bežnému účtu, aj tento finančný záväzok si môžete uhradiť pomocou konsolidačnej pôžičky. To isté platí aj pre kreditnú kartu. Konsolidovať teda možno aj úvery, ktoré nemajú pravidelnú a pevnú splátku, ale ich splácanie je flexibilné. Dôležité je však mať od týchto úverov dokumentáciu.

Niektorí poskytovatelia konsolidačných pôžičiek umožňujú aj zobrať si nejaké financie navyše. Okrem sumy, ktorú použijete na splatenie všetkých pôžičiek, tak môžete získať aj peniaze, ktoré viete použiť bezúčelovo a bez akýchkoľvek obmedzení.

Aké pôžičky a úvery je možné konsolidovať

Správny postup konsolidácie pôžičiek

Chcete konsolidovať svoje doterajšie finančné záväzky a úvery tak, aby ste naozaj uľahčili svojmu rozpočtu? Hľadáte spôsob, ako čo najviac ušetriť a znížiť svoju splátku? Kľúčom k úspešnému výsledku je správny postup, ako si vybrať konsolidačný úver.

Konsolidácia by mala prebiehať v týchto 4 krokoch:

Zistenie doterajších záväzkov: V prvom rade treba zistiť, aké sú doterajšie záväzky a kedy ich chcete splatiť. Získajte od všetkých doterajších úverov a pôžičiek údaje o výške splátky, zostávajúcej doby splatnosti a zostávajúcej sumy na splatenie. Zistite aj to, či nie sú s predčasným vyplatením spojené poplatky a pokiaľ sú, tak v akej výške.

Splnenie podmienok: Keď už viete, aké pôžičky a v akej sume potrebujete konsolidovať, treba sa zamerať na splnenie podmienok pre poskytnutie nového úveru. Štandardnou podmienkou je nebyť v omeškaní so splácaním a nemať negatívny záznam v úverovom registri. Niektorí poskytovatelia budú po vás chcieť aj doloženie príjmu.

Definícia cieľa konsolidácie: Viete, koľko vám zostáva splatiť, viete aj to, aké sú úroky na doterajších záväzkov. Rovnako tak poznáte aj výšku mesačných splátok za všetky doterajšie úvery. Podľa týchto parametrov si stanovte, čo má byť cieľom konsolidácie. Určite si, koľko viete najviac mesačne splácať a tiež to, či potrebujete peniaze navyše.

Porovnanie ponúk a výber najlepšej: Na základe predošlých krokov si potom môžete nechať spraviť ponuky na novú konsolidačnú pôžičku. Môžete tak urobiť individuálnym oslovením bánk a nebankoviek ponúkajúcich konsolidačné pôžičky alebo cez online kalkulačku a porovnávač. Potom vyberte najlepšiu a podpíšte zmluvu.